Disciplinárna komisia
Členovia
Milan Čunderlík
Marián Schwarz
Miroslav Debnár
Jozef Vavrek
Tajomníci
Rozhodnutia