Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Schwarz
Jozef Vavrek
Milan Čunderlík
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-DK-2018/2019-0011ÚS č. 4 správy DK
BB-DK-2018/2019-0010ÚS č. 3 - DK - bod č . D-I-9
BB-DK-2018/2019-0009ÚS č. 4 správy DK
BB-DK-2018/2019-0008ÚS č. 3 - DK - bod č . D-I-5
BB-DK-2018/2019-0007ÚS č. 3 - DK - bod č . D-I-5
BB-DK-2018/2019-0001ÚS č. 3 - DK - bod č . D-I-3