Disciplinárna komisia
BB-DK-2016/2017-0104
ÚS č. 32 DK bod D-I-74
DK berie na vedomie žiadosť hráča Tibora Petríka, 1180163, FK Jasenie o zmenu trestu a podľa článku 38/4 DP ju zamieta. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).
Rozhodnutie: BB-DK-2016/2017-0104
Klub: FK 1928 Jasenie
Dátum zaevidovania: 15.03.2017 15:54
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 07:26
Stav: Vyriešené