Disciplinárna komisia
BB-DK-2016/2017-0105
D-I-74
DK berie na vedomie žiadosť hráča Tibora Petríka, 1180163, FK Jasenie o zmenu trestu a podľa článku 38/4 DP ju zamieta.
Rozhodnutie: BB-DK-2016/2017-0105
Klub: FK 1928 Jasenie
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 09:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tibor Petrík 10 EUR 16.03.2017 09:45