Disciplinárna komisia
BB-DK-2016/2017-0106
D-I-75
DK berie na vedomie žiadosť hráča Jána Syča, 1122410, FK Pohorelá o zmenu trestu a podľa článku 38/4 DP ju zamieta (pri výmere disciplinárnej sankcie DK prihliadla na článok 36/1 DP).
Rozhodnutie: BB-DK-2016/2017-0106
Klub: TJ Mladosť Pohorelá
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 09:46
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Syč 10 EUR 16.03.2017 09:46