Disciplinárna komisia
BB-DK-2016/2017-0107
D-II-19
DK berie na vedomie podanie TJ Slovan Pohronská Polhora voči výške odstupného za hráča Michala Tomku. DK podanie považuje za bezpredmetné, pretože na základe vlastnej kontroly odstupné FK Partizán Osrblie bolo vyplatené v súlade s článkom 37 RaPP.
Rozhodnutie: BB-DK-2016/2017-0107
Klub: TJ Slovan Pohronská Polhora
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 09:47
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.03.2017 09:47