Disciplinárna komisia
BB-DK-2016/2017-0139
D-I-101
Martin Auxt, 1171041, FK Brezno, od 19. apríla 2017.
Rozhodnutie: BB-DK-2016/2017-0139
Klub: FK BREZNO
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 10:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Martin Auxt 10 EUR 20.04.2017 10:36