Disciplinárna komisia
BB-DK-2016/2017-0140
D-I-102
Michal Ružička, 1207701, FK Michalová, od 19. apríla 2017
Rozhodnutie: BB-DK-2016/2017-0140
Klub: TJ Slovan Michalová
Dátum zaevidovania: 20.04.2017 10:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Ružička 10 EUR 20.04.2017 10:38