Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0042
D-I-32
Na základe návrhu komisie rozhodcov udeľuje DK delegátovi stretnutia Šalková B – Brusno Milanovi Mojžišovi, 1115701, DS 2 stretnutia nepodmienečne od 30. augusta 2017 za nesprávnu identifikáciu hráča a chybný popis priestupku. Menovaného žiadame uhradiť pokutu 10 € na účet ObFZ v termíne do 13. septembra 2017.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0042
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 21:36
Stav: Nové