Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0043
D-II-3
DK na návrh ŠTK udeľuje podľa článku 12/6 DP pokutu 60 € pre FK Valaská za porušenie článku 56 SP a článku 5/c Rozpisu majstrovských futbalových stretnutí.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0043
Klub: OFK Slovan Valaská
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 21:37
Stav: Nové
POKUTY