Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0044
D-I-33
DK na základe zápisu o stretnutí z MFS I. triedy Slovenská Ľupča – Podkonice udeľuje Dušanovi Mačkovičovi, 1060373, FK Slovenská Ľupča, podľa článku 48/2b za porušenie článku 48/1c DP DS 4 stretnutia nepodmienečne pozastavenie výkonu akejkoľvek činnosti v MFS od 6. septembra 2017.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0044
Klub: OFK Slovenská Ľupča
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 21:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Dušan Mačkovič 10 EUR 07.09.2017 21:38