Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0078
D-I-61
Michal Žilík, 1159602, FK Valaská, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 11. októbra 2017 podľa článku 37/5a DP.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0078
Klub: OFK Slovan Valaská
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 20:13
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Michal Žilík 10 EUR 11.10.2017 20:13