Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0079
D-II-8
DK na návrh ŠTK podľa článku 12/6 DP za porušenie článku článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Králiky vo výške 40 € za nenastúpenie na MFS 9. kola II. triedy skupiny A Lučatín – Králiky. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0079
Klub: OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 20:15
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.10.2017 20:15
POKUTY