Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0080
D-I-62
Jozef Kováčik, 1224266, FK Hronec, DK berie na vedomie žiadosť hráča o zmenu trestu na podmienečný a v zmysle článku 41/1,2, DP žiadosti vyhovuje s podmienečným odkladom do 30. júna 2018.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0080
Klub: TJ ŠK Hronec
Dátum zaevidovania: 11.10.2017 20:16
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Kováčik 10 EUR 11.10.2017 20:17