Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0081
D-II-9
DK na návrh KM podľa článku 12/6 DP za porušenie článku článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Slovenská Ľupča vo výške 30 € za nenastúpenie na MFS 4. kola I. triedy starších žiakov U15 Slovenská Ľupča – Braväcovo. Poplatok 5 € a pokuta boli zahrnuté do MZF.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0081
Klub: OFK Slovenská Ľupča
Dátum zaevidovania: 12.10.2017 14:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 12.10.2017 14:58
POKUTY