Športovo-technická komisia
Členovia
Zdenko Urva
Ľubomír Šinger
Peter Mazúch
Peter Králka
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-STK-2016/2017-0113ÚS č. 42 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0112ÚS č. 42 DK bod D-II-30
BB-STK-2016/2017-0110ÚS č. 41 KM bod č.1
BB-STK-2016/2017-0109ÚS č. 39 ŠTK bod č. 6
BB-STK-2016/2017-0108ÚS č. 39 KM bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0107ÚS č. 39 KM bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0106ÚS č. 38 ŠTK bod č. 4
BB-STK-2016/2017-0105ÚS č. 38 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0104ÚS č. 38 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0102ÚS č. 37 KM bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0101ÚS č. 37 KM bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0100ÚS č. 37 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0099ÚS č. 37 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0098ÚS č. 36 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0097ÚS č. 36 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0096ÚS č. 36 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0095ÚS č. 35 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0094ÚS č. 35 KM bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0093ÚS č. 34 ŠTK bod č. 5
BB-STK-2016/2017-0092ÚS č. 32 ŠTK bod č. 4
BB-STK-2016/2017-0091ÚS č. 33 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0090ÚS č. 32 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0089ÚS č. 32 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0088ÚS č. 32 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0087ÚS č. 30 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0086ÚS č. 27 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0084ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0083ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0082ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0081ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0080ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0079ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0076ÚS č. 14 DK bod č. D-I-50
BB-STK-2016/2017-0075ÚS č. 14 DK bod č. D-I-50
BB-STK-2016/2017-0074ÚS č. 14 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0073ÚS č. 13 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0072zálohová platba U15
BB-STK-2016/2017-0071zálohová platba U15
BB-STK-2016/2017-0070ÚS č. 13 ŠTK bod č. 4
BB-STK-2016/2017-0069ÚS č. 13 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0068ÚS č. 13 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0067ÚS č. 13 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0065ÚS č. 12 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0064ÚS č. 12 ŠTK bod č. 2