Športovo-technická komisia
Členovia
Zdenko Urva
Ľubomír Šinger
Peter Mazúch
Peter Králka
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-STK-2016/2017-0091ÚS č. 33 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0090ÚS č. 32 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0089ÚS č. 32 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0088ÚS č. 32 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0087ÚS č. 30 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0086ÚS č. 27 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0084ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0083ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0082ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0081ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0080ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0079ÚS č. 17 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0076ÚS č. 14 DK bod č. D-I-50
BB-STK-2016/2017-0075ÚS č. 14 DK bod č. D-I-50
BB-STK-2016/2017-0074ÚS č. 14 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0073ÚS č. 13 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0072zálohová platba U15
BB-STK-2016/2017-0071zálohová platba U15
BB-STK-2016/2017-0070ÚS č. 13 ŠTK bod č. 4
BB-STK-2016/2017-0069ÚS č. 13 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0068ÚS č. 13 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0067ÚS č. 13 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0065ÚS č. 12 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0064ÚS č. 12 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0063ÚS č. 12 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0062ÚS č. 12 ŠTK bod č. 4
BB-STK-2016/2017-0061ÚS č.11 ŠTK bod č. 3
BB-STK-2016/2017-0060ÚS č.11 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0059ÚS č.11 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0058ÚS č.11 ŠTK bod č. 6
BB-STK-2016/2017-0057ÚS č. 10 ŠTK bod č. 4
BB-STK-2016/2017-0056ÚS č. 10 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0055ÚS č. 9 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0054ÚS č. 9 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0053poplatok za služby rozhodcov U15
BB-STK-2016/2017-0052zálohová platba U15
BB-STK-2016/2017-0051ÚS č. 8 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0050ÚS č. 8 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0049ÚS č. 8 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0048ÚS č. 8 ŠTK bod č. 2
BB-STK-2016/2017-0047ÚS č. 8 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0046ÚS č. 7 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0045ÚS č. 7 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0044ÚS č. 7 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0043ÚS č. 7 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2016/2017-0042ÚS č. 7 ŠTK bod č. 1