Športovo-technická komisia
Členovia
Zdenko Urva
Ivan Šimko
Ľubomír Šinger
Peter Mazúch
Peter Králka
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-STK-2017/2018-0060ÚS č. 43 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2017/2018-0059predelegovanie rozhodcov
BB-STK-2017/2018-0058ŠTK zo dňa 8.5.2018
BB-STK-2017/2018-0057ÚS č.40 správy ŠTK bod č. 7
BB-STK-2017/2018-0056ÚS č.40 správy ŠTK bod č. 7
BB-STK-2017/2018-0054ÚS č.35 správy ŠTK bod 4
BB-STK-2017/2018-0053ÚS č.35 správy ŠTK bod 1
BB-STK-2017/2018-0052ÚS č.34 správy ŠTK bod 4
BB-STK-2017/2018-0051ÚS č. 15 ŠTK bod č. 1
BB-STK-2017/2018-0050ÚS č.10 správy KM bod č. 1
BB-STK-2017/2018-0049ÚS č.7 správy ŠTK bod č. 5
BB-STK-2017/2018-0048lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0047ÚS č.5 správy ŠTK bod č. 1
BB-STK-2017/2018-0046lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0045lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0044lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0043lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0042lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0041lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0040lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0039lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0038lopty Select Delta
BB-STK-2017/2018-0037lopty Select Delta