Športovo-technická komisia
BB-STK-2016/2017-0088
ÚS č. 32 ŠTK bod č. 1
Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 16. kolo Brezno – Nemecká dňa 25. marca 2017 (sobota) o 18,00 hodine na umelom trávniku v Podbrezovej - Skalici.
Rozhodnutie: BB-STK-2016/2017-0088
Klub: FK BREZNO
Dátum zaevidovania: 15.03.2017 15:43
Dátum vyriešenia: 15.03.2017 15:43
Stav: Vyriešené