Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2016/2017-0011ÚS č. 15 KR bod č. 1
BB-KR-2016/2017-0010ÚS č. 15 KR bod č. 1
BB-KR-2016/2017-0009ÚS č. 13 KR bod č. 3
BB-KR-2016/2017-0007ÚS č.10 KR bod č. 3
BB-KR-2016/2017-0006poplatok za služby rozhodcov u15
BB-KR-2016/2017-0005ÚS č. 8 KR bod č. 2
BB-KR-2016/2017-0004ÚS č. 8 KR bod č. 2
BB-KR-2016/2017-0003ÚS č. 8 KR bod č. 2
BB-KR-2016/2017-0002ÚS č. 7 DK bod D-I-5