Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2017/2018-0018preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0017stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0016stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0015omylom zaslané na ObFZ BB
BB-KR-2017/2018-0014stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0012preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0011preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0010preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0009stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0008stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0007DK - zo dňa 6.9.2017
BB-KR-2017/2018-0006DK - zo dňa 6.9.2017
BB-KR-2017/2018-0005faktúry za rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0004zálohová platba za rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0003zálohová platba za rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0002ÚS č.5 správy KR bod č. 2
BB-KR-2017/2018-0001zálohová platba za rozhodcov