Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2016/2017-0049preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0048preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0047faktúra ta rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0046Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0045Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0044Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0043Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0042Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0041Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0040Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0039Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0038Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0037Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0036Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0035Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0034Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0033Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0032Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0031Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0030Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0029Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0028Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0027Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0026Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0025Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0024Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0023Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0022Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0021Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0020Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0019Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0018Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0017Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0016Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0015Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0014Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0013Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0012Rozpis súťaží ObFZ, Šport. techn. zásady, bod B
BB-KR-2016/2017-0011ÚS č. 15 KR bod č. 1
BB-KR-2016/2017-0010ÚS č. 15 KR bod č. 1
BB-KR-2016/2017-0009ÚS č. 13 KR bod č. 3
BB-KR-2016/2017-0007ÚS č.10 KR bod č. 3
BB-KR-2016/2017-0006poplatok za služby rozhodcov u15
BB-KR-2016/2017-0005ÚS č. 8 KR bod č. 2
BB-KR-2016/2017-0004ÚS č. 8 KR bod č. 2
BB-KR-2016/2017-0003ÚS č. 8 KR bod č. 2
BB-KR-2016/2017-0002ÚS č. 7 DK bod D-I-5