Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci