Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Adam Jekkel
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2017/2018-0052ÚS č. 36 KR bod č. 4
BB-KR-2017/2018-0051ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0050ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0049ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0048ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0047ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0046ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0045ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0044ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0043ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0042ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0041ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0040ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0039ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0038ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0037ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0036ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0035ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0034ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0033ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0032ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0031ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0030ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0029ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0028ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0027ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0026ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0025ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0024ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0023ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0022ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0021ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0020ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0019ošatné pre rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0018preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0017stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0016stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0015omylom zaslané na ObFZ BB
BB-KR-2017/2018-0014stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0012preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0011preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0010preddavok za služby rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0009stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0008stanovisko KR
BB-KR-2017/2018-0007DK - zo dňa 6.9.2017
BB-KR-2017/2018-0006DK - zo dňa 6.9.2017
BB-KR-2017/2018-0005faktúry za rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0004zálohová platba za rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0003zálohová platba za rozhodcov