Komisia rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0009
ÚS č. 13 KR bod č. 3
KR sa zaoberala sťažnosťami na výkon rozhodcov v MFS I. triedy 7. kolo Nemecká – Podkonice (R F. Majer). Po zhliadnutí videozáznamov z uvedených stretnutí KR skonštatovala, že sťažnosti na rozhodnutia R boli v MFZ Nemecká - Podkonice opodstatnené. KR vyvodila voči R príslušné opatrenia podľa interných smerníc komisie a konvencie pre rozhodcov.
Rozhodnutie: BB-KR-2016/2017-0009
Klub: FK Podkonice
Dátum zaevidovania: 06.10.2016 10:26
Dátum vyriešenia: 06.10.2016 10:26
Stav: Vyriešené