Komisia rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0010
ÚS č. 15 KR bod č. 1
Podnet FK Michalová k MFS I. triedy 10. kolo Michalová – Braväcovo vyhodnotila KR po zhliadnutí videozáznamu ako opodstatnený. KR vyvodila voči R príslušné opatrenia podľa interných smerníc komisie a konvencie pre rozhodcov.
Rozhodnutie: BB-KR-2016/2017-0010
Klub: TJ Slovan Michalová
Dátum zaevidovania: 13.10.2016 10:36
Dátum vyriešenia: 13.10.2016 10:36
Stav: Vyriešené