Komisia rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0049
preddavok za služby rozhodcov
Zálohovo Vám fakturujeme za služby rozhodcov v MFS starších žiakov za mesiac apríl 2017
Rozhodnutie: BB-KR-2016/2017-0049
Dátum zaevidovania: 28.03.2017 18:34
Dátum vyriešenia: 28.03.2017 18:34
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
31 EUR 28.03.2017 18:34