Komisia rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0051
ÚS č. 36 KR bod č. 4
Z pohľadu KR bol postup R pri konfrontácii hráča a následnom postupe pri predčasnom ukončení stretnutia správny.
Rozhodnutie: BB-KR-2016/2017-0051
Klub: TJ Družstevník Dúbravica
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 17:41
Dátum vyriešenia: 12.04.2017 17:41
Stav: Vyriešené