Komisia rozhodcov
BB-KR-2016/2017-0052
ÚS č. 36 KR bod č. 2
Vyjadrenie sa k námietke: ŠK Selce B – Baláže v MFS II. A triedy dňa 8.4. 2017: Na základe vyjadrenia sa R p. Gajdoša a AR 2 p. Jurčáka v situácii v 89´. V zmysle zásad pre činnosť R a DZ KR trestá AR 2 p. Jurčáka pokarhaním a pozastavením delegácie na 1 MFS od 12.4. 2017. KR akceptuje „vetáciu „ R p. Gajdoša na MFS družstva ŠK Selce B – Baláže. Riešenie situácie – konflikt s divákom v 2. polčase podľa popisu R , AR 1 a 2 sa riešil v prerušenej hre, lebo lopta bola za postrannou čiarou a malo sa vykonať vhadzovanie. R využil toto prerušenie a dal pokyn pre usporiadateľskú službu na vykonanie nápravy ohľadom správania sa diváka. Nebolo možné zahliadnuť video. KR v riešení postupovala podľa popisov incidentov delegovaných osôb.
Rozhodnutie: BB-KR-2016/2017-0052
Klub: ŠK Selce
Dátum zaevidovania: 12.04.2017 17:42
Dátum vyriešenia: 12.04.2017 17:42
Stav: Vyriešené