Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0004
zálohová platba za rozhodcov
Zálohovo vám fakturujeme služby rozhodcov v stretnutiach B-družstva U15 súťaží ObFZ Banská Bystrica v mesiaci september 2017.
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0004
Klub: MFK Dukla Banská Bystrica
Dátum zaevidovania: 31.08.2017 09:03
Dátum vyriešenia: 31.08.2017 09:03
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
51 EUR 31.08.2017 09:03