Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0006
DK - zo dňa 6.9.2017
Rozhodca Marček bude zmenený, FK Lučatín uhradí poplatok 10 € v MZF za predelegovanie R po obsadení kola
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0006
Klub: TJ Mladosť Lučatín
Dátum zaevidovania: 07.09.2017 13:57
Dátum vyriešenia: 07.09.2017 13:59
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.09.2017 13:58