Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0011
preddavok za služby rozhodcov
Fakturujeme Vám za služby R v mesiaci september 2017 + záloha na 10/2017
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0011
Klub: ŠK Selce
Dátum zaevidovania: 28.09.2017 16:20
Dátum vyriešenia: 28.09.2017 16:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 28.09.2017 16:21