Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0012
preddavok za služby rozhodcov
Fakturujeme Vám za služby R vykonané v mesiaci september 2017 + záloha na 10/2017
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0012
Klub: TJ Družstevník Dúbravica
Dátum zaevidovania: 28.09.2017 16:24
Dátum vyriešenia: 28.09.2017 16:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
188 EUR 28.09.2017 16:25