Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0014
stanovisko KR
KR posúdila obidve inkriminované situácie podľa videozáznamu a vyhodnotila ich ako opodstatnené. Rozhodcovia a delegát zväzu, ktorí v uvedenom stretnuté pochybili, budú riešení podľa interných záležitostí pre činnosť rozhodcov a delegátov ObFZ BB.
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0014
Klub: TJ PARTIZÁN OSRBLIE
Dátum zaevidovania: 05.10.2017 12:10
Dátum vyriešenia: 05.10.2017 12:10
Stav: Vyriešené