Disciplinárna komisia
Členovia
Marián Schwarz
Jozef Vavrek
Milan Čunderlík
Tajomníci
Rozhodnutia