Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0106
D-II-12
DK na návrh ŠTK podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu pre FK Hronsek vo výške 40 € za nenastúpenie na MFS 12. kola II. triedy skupiny A Lučatín – Hronsek. Poplatok 10 € a pokuta boli zahrnuté do MZF
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0106
Klub: TJ Hronsek
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 15:42
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 03.11.2017 15:42
POKUTY