Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0107
D-I-84
DK na základe zápisu o stretnutí v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje na nevhodné správanie voči delegovanej osobe po ukončení MFS II. triedy skupiny A Hiadeľ - Dúbravica vedúceho družstva FK Dúbravica Zdenka Ondrejku. V prípade opakovania sa uvedených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle článku 48 DP.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0107
Klub: TJ Družstevník Dúbravica
Dátum zaevidovania: 03.11.2017 15:42
Stav: Nové