Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0108
D-I-85
Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, od 21. marca 2018.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0108
Klub: OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 11:36
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Bednár 10 EUR 09.11.2017 11:37