Disciplinárna komisia
BB-DK-2017/2018-0109
D-I-86
Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia nepodmienečne od 21. marca 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP.
Rozhodnutie: BB-DK-2017/2018-0109
Klub: TJ Iskra Horné Pršany
Dátum zaevidovania: 09.11.2017 11:38
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roland Saksa 10 EUR 09.11.2017 11:38