Disciplinárna komisia
BB-DK-2018/2019-0013
D-I-7
DK na základe zápisu delegáta zo stretnutia Pohorelá – Beňuš udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) pre: Marek Pokorný, 1259106, FK Pohorelá, na 3 týždne nepodmienečne od 8. augusta 2018 podľa článku 47/2b DP za porušenie článku 47/1c DP.
Rozhodnutie: BB-DK-2018/2019-0013
Klub: TJ Mladosť Pohorelá
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 22:41
Dátum vyriešenia: 13.09.2018 12:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marek Pokorný 10 EUR 08.08.2018 22:41