Disciplinárna komisia
BB-DK-2018/2019-0014
D-II-1
Na základe správy delegáta zo stretnutia Pohorelá – Beňuš zo dňa 5. augusta 2018 upozorňuje FK Pohorelá podľa článku 9/1a a 57/2 DP za porušenie článku 57/1c DP. V prípade opakovania uvedených nedostatkov DK pristúpi k uloženiu pokuty podľa článku 12 DP. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.
Rozhodnutie: BB-DK-2018/2019-0014
Klub: TJ Mladosť Pohorelá
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 22:43
Dátum vyriešenia: 13.09.2018 12:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.08.2018 22:43