Disciplinárna komisia
BB-DK-2018/2019-0015
D-I-9
Ján Matyó, 1069674, FK Hiadeľ, DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu trestu, udeleného pod bodom D-I-140 a vzhľadom na povahu previnenia so zmenou trestu nesúhlasí.
Rozhodnutie: BB-DK-2018/2019-0015
Klub: TJ Partizán Hiadeľ
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 22:44
Dátum vyriešenia: 13.09.2018 12:13
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Matyó 10 EUR 08.08.2018 22:44