Disciplinárna komisia
BB-DK-2018/2019-0100
D-I-61
Ondrej Majer, 1174459, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2019 podľa 37/5a DP.
Rozhodnutie: BB-DK-2018/2019-0100
Klub: ŠK Obecný podnik lesov Poniky
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 18:54
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 18:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ondrej Majer 10 EUR 31.10.2018 18:54