Disciplinárna komisia
BB-DK-2018/2019-0102
D-I-63
Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2019 podľa 37/5a DP.
Rozhodnutie: BB-DK-2018/2019-0102
Klub: FK BREZNO
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 18:56
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 18:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Vozár 10 EUR 31.10.2018 18:56