Disciplinárna komisia
BB-DK-2019/2020-0081
ÚS č.18 -správy DK
DK berie na vedomie podnet rozhodcu Gajdoša z MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Horné Pršany – Riečka a postupuje ho na riešenie ŠTK.
Rozhodnutie: BB-DK-2019/2020-0081
Dátum zaevidovania: 07.11.2019 07:37
Dátum vyriešenia: 07.11.2019 07:37
Stav: Vyriešené