Disciplinárna komisia
BB-DK-2019/2020-0082
ÚS č.18 -správy DK bod D-II-11
D-II-11 DK ukladá pokutu vo výške 30 € pre FK Polomka podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 60 DP (nenastúpenie do druhého polčasu v MFS II. triedy skupiny B 10. kolo Braväcovo B – Polomka). Dôvody nepokračovania v hre, uvedené FK Polomka v ich podnete na DK nemožno považovať za relevantné. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie priestupku boli zahrnuté do MZF.
Rozhodnutie: BB-DK-2019/2020-0082
Klub: TJ Tatran Polomka
Dátum zaevidovania: 07.11.2019 07:38
Dátum vyriešenia: 07.11.2019 07:39
Stav: Vyriešené