Disciplinárna komisia
BB-DK-2019/2020-0083
D.II-11
DK ukladá pokutu vo výške 30 € pre FK Polomka podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 60 DP (nenastúpenie.do druhého polčasu v MFS II. triedy skupiny B 10. kolo Braväcovo B – Polomka). Dôvody nepokračovania v hre, uvedené FK Polomka v ich podnete na DK nemožno považovať za relevantné. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie priestupku boli zahrnuté do MZF.
Rozhodnutie: BB-DK-2019/2020-0083
Klub: TJ Tatran Polomka
Dátum zaevidovania: 07.11.2019 17:22
Dátum vyriešenia: 07.11.2019 17:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 07.11.2019 17:23
POKUTY