Športovo-technická komisia
Členovia
Zdenko Urva
Ivan Šimko
Ľubomír Šinger
Peter Mazúch
Peter Králka
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-STK-2019/2020-0041ÚS č. 16 - správy ŠTK bod č. 2
BB-STK-2019/2020-0040ÚS č.14 -správy ŠTK bod 2
BB-STK-2019/2020-0039ÚD č.9 správy ŠTK, bod č. 2
BB-STK-2019/2020-0038ÚS č. 8 bod č.1
BB-STK-2019/2020-0037prežrebovanie súťaží
BB-STK-2019/2020-0036ÚS č. 5 - správy ŠTK bod č. 6
BB-STK-2019/2020-0035ÚS č. 5 - správy ŠTK bod č. 4