Športovo-technická komisia
Členovia
Zdenko Urva
Ivan Šimko
Ľubomír Šinger
Peter Mazúch
Peter Králka
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-STK-2018/2019-0044rozhodnutie VV ObFZ BB
BB-STK-2018/2019-0043ÚS č. 28, správy ŠTK bod 2
BB-STK-2018/2019-0041ÚS č.14 ŠTK - bod č. 1
BB-STK-2018/2019-0040ÚS č.14 ŠTK
BB-STK-2018/2019-0038ÚS č.11 DK -bod D-II-10
BB-STK-2018/2019-0037ÚS č.11 DK -bod D-II-10
BB-STK-2018/2019-0035ÚS č. 7 - ŠTK - bod č .1
BB-STK-2018/2019-0034ÚS č.6 - správy DK bod D-II-2
BB-STK-2018/2019-0033ÚS č.5 ŠTK -bod 4
BB-STK-2018/2019-0032predvolanie na ŠTK
BB-STK-2018/2019-0030ÚS č.2 - ŠTK - bod č .1