Športovo-technická komisia
BB-STK-2017/2018-0049
ÚS č.7 správy ŠTK bod č. 5
5. ŠTK sa zaoberala podnetom FK Pohorelá ohľadne neodohratia MFS I. triedy 3. kolo Valaská – Pohorelá. Po prešetrení a overení si všetkých skutočností ŠTK zaujme definitívne stanovisko na najbližšom zasadnutí dňa 30. augusta 2017.
Rozhodnutie: BB-STK-2017/2018-0049
Klub: TJ Mladosť Pohorelá
Dátum zaevidovania: 24.08.2017 08:08
Dátum vyriešenia: 24.08.2017 08:08
Stav: Vyriešené