Športovo-technická komisia
BB-STK-2018/2019-0040
ÚS č.14 ŠTK
k dohode futbalových klubov nedošlo
Rozhodnutie: BB-STK-2018/2019-0040
Klub: ŠK Obecný podnik lesov Poniky
Dátum zaevidovania: 17.10.2018 17:15
Dátum vyriešenia: 17.10.2018 17:16
Stav: Vyriešené