Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Adam Jekkel
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2018/2019-0125Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2018/2019-0124Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0123Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0122Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0121Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0120Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0119Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0118Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0117Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0116Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0115Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0114Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0113Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0112Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0111Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0110Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0109Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0108Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0107Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0106Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0105Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0104Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0103Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0102Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0101Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0100Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0099Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0098Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0097Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0096Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0095Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0094Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0093Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0092Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0091Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0090neodohrané stretnutie
BB-KR-2018/2019-0089neodohrané stretnutie
BB-KR-2018/2019-0088Zmena delegovaných R
BB-KR-2018/2019-0086Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0085Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0084Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0083Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0082Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0081Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0080Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0079Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0078Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0077Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0076Rozpis súťaží bod 7