Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Adam Jekkel
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2018/2019-0161neodohraté stretnutie
BB-KR-2018/2019-0160Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0159Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0158Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0157Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0156Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0155Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0154Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0153Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0152Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0151Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0150Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0149Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0148Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0147Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0146Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0145Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0144Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0143Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0142Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0141Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0140Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0139Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0138Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0137Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0136Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0135Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0134Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0133Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0132Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0131Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0130Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0129Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0128Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0127Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0125Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2018/2019-0124Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0123Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0122Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0121Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0120Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0119Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0118Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0117Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0116Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0115Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0114Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0113Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0112Rozpis súťaží bod 7