Komisia rozhodcov
Členovia
Jozef Čunderlík
Erik Gemzický
Peter Mikloš
Adam Jekkel
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2019/2020-0088rozpis súťaží ObFZ článok č. 7
BB-KR-2019/2020-0087rozpis súťaží ObFZ článok č. 7
BB-KR-2019/2020-0086rozpis súťaží ObFZ článok č. 7
BB-KR-2019/2020-0085rozpis súťaží ObFZ článok č. 7
BB-KR-2019/2020-0084rozpis súťaží ObFZ článok č. 7
BB-KR-2019/2020-0083Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2019/2020-0081rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0080rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0079rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0078rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0077rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0076rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0075rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0074rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0073rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0072rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0071rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0070rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0069rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0068rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0067rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0066rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0065rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0064rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0063rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0062rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0061rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0060rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0059rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0058rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0057rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0056rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0055rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0054rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0053rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0052rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0051Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2019/2020-0049rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0048rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0047rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0046rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0045rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0044rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0043rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0042rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0041rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0040rozpis súťaží ObFZ bod č.7
BB-KR-2019/2020-0039rozpis súťaží ObFZ bod č.7