Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Mikloš
Adam Jekkel
Peter Králka
Erik Gemzický
Tajomníci
Rozhodnutia
BB-KR-2018/2019-0088Zmena delegovaných R
BB-KR-2018/2019-0086Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0085Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0084Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0083Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0082Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0081Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0080Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0079Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0078Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0077Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0076Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0075Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0074Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0073Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0072Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0071Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0070Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0069Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0068Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0067Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0066Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0065Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0064Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0063Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0062Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0061Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0060Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0059Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0058Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0057Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0056Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0055Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0054Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0053Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0052Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2018/2019-0051Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2018/2019-0049Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2018/2019-0048Sťažnosť na výkon R
BB-KR-2018/2019-0047KR-podnet na výkon R
BB-KR-2018/2019-0046Štaznost na výkon tozhodcov
BB-KR-2018/2019-0044KR - vetácia R
BB-KR-2018/2019-0042KR sťažnosť Brezno - Priechod
BB-KR-2018/2019-0040Rozpis súťaží bod 7
BB-KR-2018/2019-0039Rozpis súťaží bod 7