Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0015
omylom zaslané na ObFZ BB
Pošlite podanie znovu na komisiu rozhodcov SsFZ, mne na ObFZ BB sa to nedá urobiť.
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0015
Dátum zaevidovania: 16.10.2017 12:09
Dátum vyriešenia: 16.10.2017 12:09
Stav: Vyriešené