Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0016
stanovisko KR
sťažnosť FK Poníky bola po zhliadnutí videozáznamu vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená.
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0016
Klub: ŠK Obecný podnik lesov Poniky
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 10:16
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 10:16
Stav: Vyriešené