Komisia rozhodcov
BB-KR-2017/2018-0017
stanovisko KR
Námietka FK Brezno bola po zhliadnutí videozáznamu vyhodnotená ako neopodstatnená.
Rozhodnutie: BB-KR-2017/2018-0017
Klub: FK BREZNO
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 10:17
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 10:17
Stav: Vyriešené