Komisia rozhodcov
BB-KR-2018/2019-0004
služby AR
Na základe vykonanej služby AR Vám účtujeme jej dobrovoľnícku sumu do MZF, nakoľko v čase konania stretnutia ešte nebola nahratá v ISSF.
Rozhodnutie: BB-KR-2018/2019-0004
Klub: TJ Mladosť Pohorelá
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 17:43
Dátum vyriešenia: 08.08.2018 17:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
25 EUR 08.08.2018 17:44