Komisia rozhodcov
BB-KR-2018/2019-0005
služby AR
Na základe vykonanej služby AR Vám účtujeme jeho dobrovoľnícku sumu do MZF, nakoľko v čase konania stretnutia ešte nebol nahratý v ISSF.
Rozhodnutie: BB-KR-2018/2019-0005
Klub: FK SOKOL NEMECKÁ
Dátum zaevidovania: 08.08.2018 17:44
Dátum vyriešenia: 08.08.2018 17:45
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
30 EUR 08.08.2018 17:45