Úradná správa č. 17
09.11.2018, Tomáš Tůma

Úradná správa č. 17

09.11.2018, Tomáš Tůma

Správy zo sekretariátu

1.  Napriek tomu, že už dva týždne upozorňujeme na čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá v súťažnom ročníku 2017/2018, v ich čerpaní nenastal žiadny veľký posun. Preto opakovane žiadame futbalové kluby, ktoré mali aktívne aspoň jedno mládežnícke družstvo v minulej sezóne, aby vyčerpali na ne finančné prostriedky určené prostredníctvom SFZ štátom, v opačnom prípade prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Kredity je potrebné vyčerpať do 30. novembra 2018, v prípade nevyčerpania prepadnú v prospech štátu.

Prehľad čerpania našich futbalových klubov:

OFK 1950 Priechod čerpané 0 €, zostatok 531,95 €; FK 34 Brusno – Ondrej čerpané 0 €, zostatok 1063,90 €; TJ Slovan Pohronská Polhora čerpané 0 €, zostatok 531,95 €; OFK Slovan Valaská čerpané 0 €, zostatok 1063,90 €; ŠK CVČ Brusno  čerpané 0 €, zostatok 1063,90 €;

Kluby, ktoré už časť kreditov použili, ale ešte majú na účte zostatok:

OFK Slovenská Ľupča – zostatok 6,05 €; ŠK Heľpa – zostatok 696,85 €; FK Sokol Braväcovo – zostatok 1,15 €; ŠK OPL Poniky – zostatok 55 centov; TJ Tatran Čierny Balog – zostatok 95 centov; TJ Tatran Polomka – zostatok 875,40 €; FK Brezno – zostatok 52,55 €.

Svoje kredity vyčerpali zatiaľ úplne iba: FK 1928 Jasenie, FK Sokol Nemecká a FK Baník Ľubietová.

Z mužstiev, hrajúcich súťaže SsFZ, ale územne patriace pod pôsobnosť ObFZ BB je stav nasledovný:

FK Šalková – zostatok 95 centov; FK Rakytovce – zostatok 21,13 €; ŠK Sokol Jakub – zostatok 2 centy; TJ Sokol Medzibrod – čerpané 0 €, zostatok 531,95 €; ŠK Hrochoť – zostatok 331,43 €; FK Podkonice – zostatok 1,95 €; ŠK Selce – čerpané 0 €, zostatok 1595,85 €; ŠK Partizán Čierny Balog – zostatok 54 centov.

2. Zároveň upozorňujeme futbalové kluby, napriek tomu, že sezóna sa pre ne už skončila, že majú pred sebou ešte jednu povinnosť a tou je splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac október. K dnešnému dňu (9. 11.) ju neuhradila ešte ani polovica našich klubov a už sa blíži termín jej splatnosti, preto žiadame o dodržanie termínu úhrady, aby sme mohli včas vyplatiť rozhodcov za ich vykonané služby v prospech futbalových klubov.

Prečítané: 52x